"Enter"a basıp içeriğe geçin

MANİFESTO II.BÖLÜM

İLKELER- YAPILACAKLAR

Kent toplumunun etkin demokratik katılımı ile başarılacak üretken bir yerel yönetim; halkın kaynaklarının yaratılması ve kullanılmasında söz sahibi olmasını sağlayarak yöneten demokrasi örneğini; Beşiktaş’tan Türkiye’ye taşıyacaktır.

Bu modelde denetlenebilen şeffaf, katılımı yüksek, aktif, üreten, halkın yanında yer alan, yönlendiren, özendiren, koruyan, sahip çıkan, yarınlara devir eden, siyasal sürece ağırlık koyan bir belediye anlayışı ortaya çıkmaktadır.

Ancak böyle bir belediye kent halkı ile bütünleşebilir ve iktidar olabilir.

1-) ÖNCE KENT

Birlikçi bütünlükçü düşünce temelinde, daha önce kimsenin dile getirmeyi dahi düşünemediği ”Beşiktaş Beşiktaşlı’larındır” ve ”KENT’E SAHİP ÇIKMAK UYGARLIKTIR” sloganlarımızla Beşiktaş’ta sahiplenme, işbirliği ve dayanışma anlayışını geliştirdik.

İdeoloji, siyasi parti, inanç, etnik ayrım yapmaksızın herkesin bir arada yaşadığı Beşiktaş’ı; varlıklı-yoksul, aşağı Beşiktaş-yukarı Beşiktaş şeklinde sınıflandırmadan bireylerin oluşturduğu toplumcu ve kamusal odaklı bir yönetim anlayışıyla idare edilen bir KENT yapacağız.

Kamusal alanlar, kamusal mekanlar ve yapıların yanında KENTİN tamamı HALKINDIR. KENT HAKKI yönetenlerin değil HALKINDIR.

2017 ve 2018 yılı içinde bir meclis üyesine ait büyük çaplı yeşil alanı, partileri farklı olmasına rağmen imara açan Beşiktaş Belediye Meclis’ine biz karşı durduk. Durumu sizlerin bilgisine sunduk. Rantta birleşen siyasilerin yok etmeye çalıştığı ağaçlara da biz sahip çıktık. Çünkü yeşil alanlar da kamusal alanlardır ve korunmalıdır.

2-) BİRLİKTE YÖNETİM

Birlikte yönetim bir HALK YÖNETİMİ’dir. Bunu etkin kılacak demokratik temsilcilerin yanında; mahalle meclisleri, meslek odaları, meslek komiteleri, sivil toplum kuruluşları, danışma kurulları, yaşlı, kadın, gençlik, çocuk ve engelliler meclisleri gibi organlarla yaşayan sakinlerin yönetime fiziki katılımını sağlayacağız. Bunların yanında halkın şikayetleri dinlenerek 24 saat içinde çözülecek, talepleri karşılanacak, projeleri hayata geçirilecektir. Teknolojik gereçler aracılığıyla yerinden katılım da sağlanacaktır. Böylece birlikte yönetimi, halk yönetimini gerçekleştireceğiz.

Bildiğiniz üzere; Beşiktaş Belediyesi tarafından fahiş bir şekilde arttırılan emlak vergilerine karşı itiraz çalışması başlattık ve halkımızı bilgilendirdik. Yetkili kurumlarla iletişim kurduk, halkımızı bilinçlendirme toplantıları ve daha birçok çalışma yaptık. Hukukçuların desteği ile halkın sorularını cevaplayarak binlerce dava açılmasına vesile olduk. Girişimlerimiz ve halkımızın desteği sonucu; hükümetin torba yasayla emlak vergisine yapılan artışlara %50 sınır getiren kanunu çıkarmasında büyük ölçüde katkıda bulunduk.

Halkının tepkisine kulak vermeyen yerel yönetime karşı başlattığımız mücadeleyle önce Beşiktaş’ı sonra tüm Türkiye’yi fahiş artışlardan halkımızla birlikte kurtardık. Sadece Beşiktaşlıların milyarlarca lira fazla vergi ödemesinin önüne geçtik ki ülke genelindeki rakam daha da fazla.

Buradan edindiğimiz tecrübeyle anladık ki birlikte yönetim mekanizmasının tüm koşulları Beşiktaş’ta hazırdır. Tek yapılması gereken bunu uygulamak için gerekli olan yetkidir.

3-) POZİTİF AYIRIMCILIK

“Beşiktaş Beşiktaşlı’larındır” sloganı ile pozitif ayrımcılığın temellerini iki sene öncesinden attık. Önceliğimiz kent, önceliğimiz Beşiktaşlılardır.

Geleceğimiz olan çocuklar, kadınlar, yaşlılar ve engelliler ilk önceliğimizdir.

Yönetimde, hizmette, istihdamda, kaynakların kullanımında Beşiktaşlılar; satın alma, taahhüt, müteahhitlik, kiralama gibi kurumsal işlerde Beşiktaşlı firmalar; çalışmalarımızda yerel sivil toplum kuruluşları, yerel meslek odaları ve Beşiktaş’a ait kurum ve kuruluşlar da önceliğimiz olacaktır.

Deprem tatbikatı gibi vb. bir çok organizasyonda yerel kurumlar ya da sivil toplum kuruluşları yerine Beşiktaş dışından kurumlarla işbirliği yapan yönetimi de bu fikir temeliyle eleştirdik.

4-) ADALETLİ, ŞEFFAF VE EŞİT HİZMET

Bugün rüşvet, yolsuzluk, iltimas, kaynakların kişisel kullanımı sıradan bir hal almıştır. Yerel yönetimlerde ”vermezsen alamazsın” zihniyeti kentliyi köleye, parayı verenin de istediğini yaptığı kenti; sömürülen, tüketilen bir pazara çevirmiştir. Buna ”DUR” diyoruz.

Özendiğimiz ve istediğimiz; faaliyetlerin, maliyetlerin, bütçelerin, bilançoların ve faydalarının şeffaf bir şekilde halka açıklandığı aynı zamanda halk tarafından da denetlendiği bir yönetim anlayışı getireceğiz.

Çıkar gruplarının, siyasilerin, yerel güçlerin hizmetlerinin ve işlerinin görülmesi yerine hukuk dahilinde HERKESE EŞİT HİZMET verilecektir.

Hizmet anlayışı, KENT SUÇLARI İŞLENMEMESİ ve SOSYAL FAYDA önde tutularak çalışanların da insan hakları ve çalışma standartları gözetilerek; hizmet üreteceğiz.

Faaliyet raporlarında bütçesinin kalemlerini açıklamayan Belediye yönetimine HALKIMIZIN PARALARINI ne yaptığını bir çok kez sorduk, cevap alamadık. Biz şeffaf olacağız halkımız da bu cevaplara istemeden direk ulaşacak.

5-) SAHİPLENEN, DÜZENLENEN, DENETLENEN BEŞİKTAŞ

Beşiktaş kamusal alanları, sokakları, caddeleri, kaldırımları ve kaynakları ile işgal altındadır. Özellikle işgaliye adı ile ”İŞGALE” göz yumulmaktadır. Bu da kentin ticari dengisini bozmuş ve ailelerin göç etmesini hızlandırmıştır. Beyoğlu anlayışı Beşiktaş’a inmiştir. Bu durumu düzenleyecek ve durduracak hiçbir yaklaşım yoktur. İşgallere, işletme tür ve sınıflarına da sınır getirerek, Beşiktaş’ı düzenleyeceğiz.

Kentte yaşayanlarda ortak dayanışma bilincinin geliştirildiği, kamusal mekanlar ve sosyal yapılar üreteceğiz. Kentte yaşayanların da bunlar üzerinde kent hakkı vardır. Ağaçlar, parklar, sokaklar, caddeler, kaldırımlar, binalar, spor alanları, kültür varlıkları, tarihi eserler ve değer katan ne varsa halkındır. Biz bunların hepsine sahip çıkacağız.

Çırağan caddesinde çınar ağaçlarını kesen İBB ve Beşiktaş Belediyesi’nden biz sebebini sormuştuk. Takipçisi olduk. ”haberimiz yok, yetki alanımızda değil” diyen şimdiki yönetim gibi davranma lüksümüz yoktur. Bir ağaç yaprağı, bir kaldırım taşını da sahipleneceğiz. Kentli komşularımızla da dayanışma içerisinde olacağız.

Halkın çıkarlarını korumak,düzeni sağlamak adına 7/24 denetlemeler yapacağız.Son günlerin modası tağşişle ve şarbon vb hastalıklarla mücadele etmek için de işletmelerde gıda denetimleri yapacağız.

Yönetim, halk ve esnafla birlikte bir özdenetim mekanizması oluşturacağız. Parasız sağlık ve eğitim hizmetleri verilerek, gençler ve yaşlılar için yaşama dair programlar geliştireceğiz.

Uyuşturucu ile mücadele, tinerci, dilenci, evsiz sorunlarını rehabilite ederek kökten çözmek için; kurumlarla işbirliği yapacağız.

6-) KAYNAKLARIN ETKİN KULLANILMASI, KAYNAK YARATICI VE ÜRETİCİ YÖNETİM

Toplum odaklı hizmetlerin sürdürülebilmesi için kaynakların israf edilmeden, ekonomik olarak kullanılması gerekir. Öncelikle hizmet götürülmesi gereken halk yerine; kendi lüksünü düşünen yönetim anlayışını red ediyoruz. Makam araçlarını kiralamayacağız. Hatta en aza indirerek tasarrufa geçeceğiz. Araçları kamusal satın almalar yaparak SİYAH PLAKAYA çevireceğiz. Yatırımlar yaparak kaynak üretimi anlayışına geçeceğiz.

Personelin çalışma standartlarını düzenleyerek verimi arttıracağız. Makine ve teçhizat yatırımları yaparak emek gücünü en aza indireceğiz.

İhtiyaçların mümkün olduğunca; satın almalar, ihaleler ve kiralamalar ile karşılanmak yerine, doğrudan üretildiği bir anlayışa geçeceğiz. Hizmetler üreterek (Yol, elektrik, su, kanal, eğitim, sağlık, plan, proje, yazılım…vb) bunları diğer belediyelere satmak suretiyle gelir arttırıcı model uygulayacağız.

Harcama, etkinlik, sponsorluk….vs gibi alımlardan elde ettiğimiz tasarrufları ve üretimden gelen gelirleri halkın faydasına; sağlık, eğitim, kültür, sanat, kültür merkezi, kütüphane, spor alanları, sosyal tesis, yüzme havuzu, yaz okulu, atölye, üretim tesisi, makina, araç, teçhizat gibi toplum odaklı hizmetlerle değerlendireceğiz

Yaşam ve medeniyet seviyemizi yükselterek hizmet kalitesini arttıracağız. Atıl olan kültür merkezlerini aktif hale getirerek sayılarını arttıracağız.

Pahalı gıda ürünlerini; üreticiden ucuza alarak kentliye ucuza sunarak gelir elde edecek toplumsal ekonomi sağlayacak modeller oluşturacağız.

7-) EKO PLAN

Dünden devir aldığımız, bugün yaşadığımız, gelecek nesillere ve yarınlara devir edeceğimiz kenti sürdürülebilir bir anlayışla yaşayarak geliştireceğiz ve koruyacağız.

İşte bu anlayışla, halkımızla birlikte Beşiktaş Belediyesi’nin parklara yapmak istediği RANTA DÖNÜK konteyner kafe projelerine sizlerle birlikte karşı çıktık ve bütün projeyi iptal ettirdik.

Rantsal dönüşüm projeleri ile kenti tüketmek yerine, demokratik katılımcı bir anlayışla çözüm bekleyen KENTSEL DÖNÜŞÜM projelerine yöneleceğiz. Kentsel Dönüşümü halkın ödeme gücü ve kiracıların da haklarını korumak sureti ile hayata geçireceğiz.

Yeşil alanları ve ağaçları koruyacağız ve arttıracağız.

Enerji tasarruf modelleri; güneş ve rüzgar enerjisi modellerini uygulayacağız.

Kültürel ve tarihi dokuyu, yerel ve özgün doku içerisinde koruyarak KENT KİMLİĞİNİ oluşturacağız. Kente giriş ve çıkışlarda dikkatlice göze çarpacak, aidiyet sağlayacak, taşından elektrik direğine kadar Beşiktaş’a özgü bir kent vizyonunu yarınlara aktaracağız.

Deprem ve doğal afet gerçekleri göz önünde tutularak; alt yapı çalışmalarını tamamlayacağız. Ulaşım ve afet planları oluşturarak, afet kriz yönetimi anlayışını en üst seviyeye çıkaracağız.

Bu fikirler temelinde; Metro istasyon inşaatındaki tarihi eserleri biz duyurduk ve takip ettik. Deprem afet planlarının yapılmadığını ortaya çıkardık sizlerin dikkatine sunduk. Çevre ve Kent hizmetlerinin birçok eksiğini ortaya döktük, düzeltilmesini sağladık.

Kent planı ile bütünleşmiş bir kentsel ulaşım planı hazırlayacağız.

Karada trafiğin yoğun olduğu Kabataş-Bebek arası deniz ulaşımı alternatiflerini arttıracağız. Anadolu yakasına seferler düzenleyerek karasal ulaşım yoğunluğunu hafifleteceğiz.

Kent içindeki yaya ve bisiklet yollarını düzenleyerek tamamlayacağız.

Meydan projeleri ile araç trafiğini yer altına alacağız.

Çöp-atık, proje ve yatırımları yapılarak geri dönüşümden gelir elde ederek; VERGİ YÜKÜNÜ azaltacağız. Çevreci politikaya katkı sağlayacağız. Bundan sebeple neredeyse her köşe başında gayri resmî ATIK TOPLAMA İSTASYONLARINA göz yuman Belediye Yönetimini sürekli eleştirdik.

Beşiktaş Halkına ücretsiz seminerler verdiğimiz ve binalarda ücretsiz risk analizleri yaptığımız gibi iş sağlığı ve güvenliği anlayışını kentin genelinde hakim hale getireceğiz.

Her fırsatta eleştirdiğimiz, kentsel planlarda; özellikle engellilerin engelleri, otopark ve motopark sorunlarını ortadan kaldıracak projelere ağırlık vereceğiz.

Tüm bunları yaparken halkın görüşlerini alacağız. Meslek odaları, uzman kişiler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile çalışmalar yapacağız.

Acil ihtiyacımız olan; kütüphane, toplantı salonu, sergi salonu, tiyatro salonu, spor salonu, yüzme havuzu ve otoparklar yapacağız.

Yeşil enerji protokolleri ile tasarrufçu ve kaynakların korunduğu bir çerçeve ortaya koyacağız.

Bu ilkeler doğrultusunda hazırladığımız ve ilerleyen zamanlarda sizlerin dikkatine sunacağımız projelerimizle, Beşiktaş’ı dünyanın gözbebeği yapacağız; Beşiktaş yaşamını da ÖRNEK BİR YAŞAM MODELİ seviyesine yükselteceğiz.

Birlikte elele 👋👋👋👋👋

SERDAR ASLAN

Beşiktaş Kent Derneği Başkanı

BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir